Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Pro’98 kiest voor

  • het voorkomen van schooluitval door een goed signaleringssysteem
  • het uitbreiden van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
  • het zo snel mogelijk realiseren van een school voor openbaar voortgezet onderwijs

PRO’98 wil dat jongeren hun opleiding afsluiten met een diploma, zodat ze goede perspectieven op de arbeidsmarkt hebben. Een goede startkwalificatie is minimaal een HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma. PRO’98 ziet in Barneveld veel mogelijkheden voor het “Vakcollege”, technisch praktijkonderwijs dat vakspecialisten opleidt tot  (technisch) middelbaar beroepsonderwijs,  niveau 2. Schooluitval moet worden voorkomen, een goed functionerend signaleringssysteem kan daarbij behulpzaam zijn.

PRO’98 wil zo snel mogelijk een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld huisvesten. Daarnaast wil PRO’98 samen met het bedrijfsleven onderzoeken of middelbaar beroepsonderwijs uitgebreid kan worden.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld