Een ander geluid (debatavond kootwijkerbroek)

posters

Een ander geluid (debatavond kootwijkerbroek)

De grote vraag tijdens de lijsttrekkersdebatten in Barneveld onder leiding van Maria Henneman, is hoe onderscheidt jouw partijposters zich van de andere partijen en is dit een reden voor de kiezer om op jouw partij te kiezen.

Tijdens het eerste lijsttrekkersdebat in Kootwijkerbroek was het erg lastig onderscheid te maken tussen te verschillende politieke geluiden. Van Essen (Lijst 8) was de enige die hier volledig in slaagde, door zoals we van hem gewend zijn alle problemen aan de projectontwikkelaars te koppelen. Hierdoor werden de andere lijsttrekkers in eerste instantie gedwongen om hier tegen in te gaan, waardoor het “Van Essen against the rest” werd. Dit kwam het debat niet ten goede.

Een van de weinige onderwerpen, waar de partijen duidelijk anders over denken is de zondag. Gerard Schotanus stelde namens de SGP dat als zij samen met de Christen Unie een meerderheid in de raad zouden krijgen, het theater op zondag gesloten zou worden. Dit moet toch een motivatie zijn voor onze inwoners om in ieder geval te gaan stemmen!

Monique onderscheidde zich van de rest door te stellen dat de gemeente de wet uit moet voeren. In de zondagswet is de bescherming van mensen die veel waarde hechten aan de zondagsrust geregeld. Je moet als gemeente niet nog extra beperkingen opleggen. De winkeltijdenwet biedt ruimte voor winkelopenstelling op zondag in toeristisch gebied. Als je op het standpunt staat dat de gemeentelijke overheid de wet uit moet voeren, dan kun je bijvoorbeeld ondernemers in Voorthuizen niet beletten, als zij dat zelf wensen, om in de zomer op zondag hun winkels open te stellen.

Tijdens het debat werd er ook over bezuinigingen gesproken. Nog een onderwerp waar Pro’98 zich duidelijk in onderscheidt. Pro’98 heeft een duidelijke visie op de toekomst voor Barneveld, namelijk dat er niet aan investeringen op het gebied van onderwijs, duurzaamheid, werk en zorg moet worden getornd. Deze zaken zijn volgens Pro’98 essentieel voor de toekomst van de gemeente, zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om te wonen. Al het andere is bespreekbaar, maar voorzichtigheid is geboden. Als voorbeeld noemde Monique het snijden in het personeelsbestand.

Woningbouw kwam ook aan bod. Van Essen probeerde ook hier het debat natuurlijk weer in zijn richting te trekken, maar ook hier onderscheidde Pro’98 zich van de rest. Er kwam een vraag uit het publiek of de lijsttrekkers wilde toezeggen dat er zo snel mogelijk met 11 ha aan nieuwe woningbouw in Kootwijkerbroek kan worden gestart. De meeste lijsttrekkers zegde dit toe. Het is ten slotte verkiezingstijd. Monique Rosbergen gaf misschien niet het populairste antwoord, maar wel een eerlijk antwoord. Eerst staan er nieuwe woningen op het programma in Barneveld. We hebben namelijk met z’n alle besloten dat Barneveld en Voorthuizen groeikernen zijn en de andere kernen een groen en dorps karakter moeten behouden, waar alleen op beperkte schaal woningbouw kan plaats vinden.

Monique Rosbergen brak in haar eind speech nog een lans voor jonge beginnende ondernemers, waarvoor goede condities moeten worden geschapen door de gemeente en voor de komst van Openbaar Voortgezet Onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit bij onze jongeren en onze ondernemers.

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld