Frank van der Lubbe

In een persbericht laat Lokaal Belang weten niets te zien in appartementencomplexen op de hoek van de Schoutenstraat/ Thorbeckelaan, maar dat zij liever zien dat hier een park wordt ontwikkeld. Een op het eerste gezicht sympathiek voorstel, want meer bomen en meer groen en nog op grond van de gemeente ook, dus de politiek heeft hier wat over te zeggen! Op dat punt al een hele verbetering met eerdere discussies over landschapsbeheer.
Ik heb me in december flink geërgerd aan de toon van de schriftelijke vragen van de VVD over de bomenkap in het Schaffelaarsebos. En aan de zakelijke en korte beantwoording van het college te lezen, ben ik niet de enige.

Vandaag werd in de gemeenteraad de kadernota besproken. Hierin worden de kaders gesteld voor de begroting van 2016. Zowel voor de coalitie als voor de oppositie een van de belangrijkste vergaderingen in het jaar. Dit is het moment om nieuw beleid toe te voegen of voorgesteld beleid te wijzigen. 

Vorige week zei ik het nog gekscherend tegen een collega-raadslid: “Er wordt in Barneveld zo weinig gedebatteerd, dat we zo langzamerhand langer bidden, dan politiek bedrijven, tijdens de raadsvergadering”.  

En daar wil de VVD in Ede wat aan doen. In Ede is door de plaatselijke VVD het idee opgevat om het ambtsgebed af te schaffen, dan wel in een nieuw jasje te stoppen. Dit is zo’n onderwerp wat eens in de zoveel tijd boven komt drijven en dan vaak op een moment dat een politieke partij even door zijn andere plannen heen is. Geen spectaculair voorstel. Ook weinig vernieuwend. Het merendeel van de inwoners zal zijn schouders ophalen, voor hen verandert er namelijk weinig. 

Afgelopen woensdag werd de raadscommissie ontvangen in de kantine van Sportclub Terschuur, de thuishaven van Terschuurse boys en Revival. Aanleiding was een nogal opmerkelijke ommezwaai van het college van de gemeente Barneveld. In februari 2014 besloot het college de zeer noodzakelijke nieuwe kleedkamers niet op de huidige plek te willen bouwen, maar aan de andere kant van de beek.

“Maak jij het Verschil?”, met deze slogan gaat Pro’98 de gemeenteraadsverkiezingen in. Elke stem telt en zeker in Barneveld. Als iedereen gaat stemmen kan Pro’98 het verschil maken in onze gemeente. De afgelopen acht jaar heeft Pro’98 in de oppositie gezeten. Het beleid wat de coaltie de afgelopen jaren heeft ingezet is dus niet ons beleid. Wat Pro’98 betreft had dit veel meer gericht op mensen moeten zijn. Dus minder beton, steen en staal en meer samenleving.

De gemeenteraad heeft niet ingestemd met een bestemmingsplanwijziging om een supermarkt in Voorthuizen mogelijk te maken. De gemeenteraad hoort een bestemmingsplanwijziging te toetsen op ruimtelijke aspecten en bestaande regelgeving. Of het de gemeente geld oplevert of niet mag geen hoofdargument zijn. De reactie van de wethouder "een goed raadslid wist dit" impliceert dat de raad met deze beslissing de fout is ingegaan, terwijl ik van mening ben dat het college beter de hand in eigen boezem kan steken.

DSC 0016Pro'98 heeft 22 februari een bijeenkomst georganiseerd over de verbinding die een sportclub kan maken tussen de lokale maatschappij en de club. Dit ter ere van het afscheid van Jaap Beijer als raadslid. Prof. Dr. Bas Denters, nauw betrokken bij het project 'Scoren in de wijk' van FC Twente gaf hier een inspirerende lezing. De vraag waar ik mee bleef zitten was: Wat kunnen we in Barneveld en wat doen we al in Barneveld met de mogelijkheden die door Bas Denters werden geschetst?

Uit de Barneveldse Krant.
Frank van der Lubbe (23) is donderdagavond beëdigd als jongste lid van de nieuwe Barneveldse gemeenteraad. Hij maakt deel uit van de fractie van Pro’98, die bij de verkiezingen van vorige week een zetel won.
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld