Pro’98 boekt goed resultaat bij kadernota

Frank van der Lubbe

Pro’98 boekt goed resultaat bij kadernota

Vandaag werd in de gemeenteraad de kadernota besproken. Hierin worden de kaders gesteld voor de begroting van 2016. Zowel voor de coalitie als voor de oppositie een van de belangrijkste vergaderingen in het jaar. Dit is het moment om nieuw beleid toe te voegen of voorgesteld beleid te wijzigen. 

Voor de niet-fractevoorzitters is er niet een hele actieve rol tijdens deze vergaderingen weggelegd. Daarom vind ik het altijd erg leuk om via twitter de belangrijkste voorstellen van Pro’98 het internet op te slingeren. Zo komt de politiek ook buiten de raadszaal, kunnen volgers zien wat Pro’98 inbrengt en heb ik ook nog een hele leuke middag. Win win. 

Vanmiddag had ik wat dat betreft niets te klagen. Alle tien de voorstellen die Pro’98 heeft ingediend of mede heeft ondertekend zijn door de meerderheid van de raad aangenomen. Een grandioos resultaat. 

Alle voorstellen die wij hebben gedaan liggen bovendien in lijn met de 3 thema’s waarin Pro’98 meer wil investeren; Duurzaamheid, Sociaal beleid en Gelijkwaardigheid. Dit betekent dus dat we als oppositiepartij aardig hebben kunnen bijsturen op deze thema’s. Belangrijk voor Barneveld en waar we als Pro’98 in onze gemeente naar toe willen. Frank van der Lubbe

Dat we daarin niet altijd op een lijn zitten met andere partijen is klip en klaar, maar op een aantal punten hebben we elkaar toch weer gevonden. Dat is ook politiek.

Wat mij wel heeft verbaasd is het stemgedrag van het CDA als het gaat om de sociale thema’s. Het CDA was zowel tegen de uitbreiding van het minimabeleid als tegen de extra bijdrage collectieve zorgverzekering. Wat mij betreft een gemiste kans. Gelukkig haalde beide voorstellen het wel.

Nog een gemiste kans wat mij betreft; Burger Initiatief stemde samen met de SGP tegen gemeentelijk beleid op acceptatie en emancipatie homoseksualiteit. BI doet daarmee zowel letterlijk.. als figuurlijk zijn naam geen eer aan. Het voorstel kreeg overigens een ruime meerderheid wat best een kleine doorbraak genoemd mag worden.

De 10 aangenomen voorstellen op een rij:

Duurzaamheid:
1. Reductie afval verpakkingsmaterialen; De nadruk ligt vaak op afvalscheiding, terwijl je aan de voorkant vaak al kan voorkomen dat er überhaupt sprake is van afval. Bijvoorbeeld door geen zakjes of verpakkingen van de winkel mee te nemen. Het college treed in overleg met winkeliers om te kijken of er hier in de communicatie en voorlichting meer te halen valt. 

2. Duurzame woningen Holzenbosch; Zogenaamde passieve woningen worden ontwikkeld en als modelwoning ingericht om de vraag te stimuleren. Meegetekend met CDA.

Sociaal beleid:

3. Subsidie Trots en Toekomst; Een succesvol project van stichting Welzijn Barneveld waarbij kwetsbare jongeren op weg worden geholpen door mentoren. Dit zijn veelal vrijwilligers. Meegetekend met SGP, CDA en CU.

4. Extra bijdrage gemeente voor collectieve zorgverzekering minima; De eigen bijdrage voor minima in de door de gemeente aangeboden collectieve zorgverzekering ligt op dit moment bij onze gemeente een stuk hoger dan bij omliggende gemeenten. Die kan daardoor naar beneden.

5. Armoedemonitor; Deze wordt opgesteld om armoede beter in beeld te krijgen. Meegetekend met CU, SGP en BI.

6. Minimabeleid uitbreiden tot 120% van de bijstandsnorm; Dit was nu 110%. Meer mensen die dus gebruik kunnen maken van onze minimaregelingen. Meegetekend met CU, SGP en BI.

7. Opstellen van een protocol hoe om te gaan met calamiteiten in het sociaal domein; Het gaat om een kwetsbare groep mensen en calamiteiten hebben een grote impact op de samenleving. Meegetekend met BI en CU.

8. Inzamelen taxussnoeisel voor medicatie tegen kanker; meegetekend met BI, CDA en Fractie van den Brink.

Gelijkwaardigheid:
9. Inventarisatie beleid gericht op emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit, biseksuelen en transgenders; In veel gemeenten wordt er ingezet op de acceptatie van homoseksualiteit. Onlangs nog is er een convenant gesloten door de zogenaamde ‘regenboogsteden’. Ook in Barneveld is er volgens ons nog veel te winnen. Iedereen ongeacht geaardheid moet zich in onze gemeente thuis kunnen voelen. Dit begint al bij het onderwijs en bij verenigingen, maar ook Wmo, communicatie en jeugdzorg.

10. Verruiming budget muziekonderwijs; Crescendo zou graag ondersteuning krijgen van de gemeente voor muziekonderwijs. Pro’98 wil dit breder trekken en vraagt het college met muziekverenigingen in overleg te treden om een manier te vinden waarop ook zij voor muziekonderwijs aanspraak kunnen maken op subsidie. 

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld