De sportvereniging midden in de samenleving

DSC 0016

De sportvereniging midden in de samenleving

DSC 0016Pro’98 heeft 22 februari een bijeenkomst georganiseerd over de verbinding die een sportclub kan maken tussen de lokale maatschappij en de club. Dit ter ere van het afscheid van Jaap Beijer als raadslid. Prof. Dr. Bas Denters, nauw betrokken bij het project ‘Scoren in de wijk’ van FC Twente gaf hier een inspirerende lezing. De vraag waar ik mee bleef zitten was: Wat kunnen we in Barneveld en wat doen we al in Barneveld met de mogelijkheden die door Bas Denters werden geschetst?

Weliswaar hebben we in Barneveld geen professionele voetbal organisatie, maar Barneveld is wel een dorp met een groot aantal sportverenigingen. Deze draaien over het algemeen op een hele grote groep trouwe vrijwilligers. Iets om trots op te zijn! Er is binnen deze verenigingen ook veel behoefte om de verbinding met de maatschappij op te zoeken, is mij inmiddels duidelijk geworden en gelukkig wordt deze verbinding al veel gemaakt, maar niet elke vereniging heeft hier al zijn weg in gevonden. Misschien kan ik in deze column met een aantal tips deze verenigingen het laatste duwtje geven om zich actief voor de maatschappij in te zetten.

Je hoeft het als vereniging in Barneveld namelijk niet alleen te doen. De gemeente Barneveld loopt voorop als het gaat om beleid om mensen te bewegen tot sporten en bewegen. De gemeente heeft een aantal gemotiveerde combifunctionarissen in dienst en maakt daarmee maximaal gebruik van de mogelijkheden vanuit het rijk om mensen aan te sporen tot bewegen en sporten in hun eigen omgeving. Sporten zorgt voor samenhang en is bovendien gezond, aldus de overheid. Sport is dan ook een van de weinige beleidsterreinen waar vanuit Den Haag niet op wordt bezuinigd, maar juist in wordt geïnvesteerd. Een goede zaak!
LINK

DSC 0004Naast de gemeente zijn er in Barneveld veel maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties, waarvan ik overtuigd ben dat die zich graag samen met sportverenigingen inzetten voor deze verbinding met de maatschappij.

Vanuit verenigingen kan sinds kort tussen de €10.000 en €150.000 subsidie worden aangevraagd voor het project “sportimpuls”. Uiteraard moet een vereniging hier wel een goed businessplan voor indienen. Een uitstekende mogelijkheid voor verenigingen om door middel van de sport, scholen, wijken en lokale ondernemers met elkaar te binden. Ook bij het aanvragen van een subsidie kan de gemeente Barneveld verenigingen adviseren. Ik geef de link van de KNVB over dit project, maar uiteraard is dit project voor alle sportverenigingen in het leven geroepen.
LINK

De KNVB heeft ook een website opgericht om ideeën op te doen, speciaal voor de voetbalverenigingen die graag meer maatschappelijk betrokken willen zijn. Hier is ook een hoop bruikbare informatie op te vinden.
LINK

De gemeente organiseert 1 keer per jaar een sportmarkt, waarbij je jezelf als sportvereniging volgens mij tekort doet, als je hier niet aan mee doet. De eerstvolgende sportmarkt is al bijna: 2 juni!
LINK

Daarnaast biedt de gemeente 1 keer per twee jaar een cursus voor vrijwilligers aan voor recreatie sportleider A. Ik denk dat dit voor vrijwilligers van iedere sportvereniging erg leerzaam kan zijn.

Aanspreekpunt voor de sportverenigingen in Barneveld is de combifunctionaris Philip Maat. Ik zou elke sportvereniging in Barneveld die enthousiast is geworden adviseren om eens met de gemeente hierover contact op te nemen!
LINK

DSC 0010En dan heb ik het nog niet eens over de 55plus-pas en de sport- en spelbus gehad. Deze projecten van de gemeente Barneveld zijn beide erg succesvol.

Barneveld doet dit jaar helaas niet mee aan de Nationale Sportweek, maar dat lijkt mij volgend jaar slechts een kwestie van een aantal activiteiten naar deze week verzetten om ook deze mogelijkheid om sport op de kaart te zetten optimaal te benutten. Het zou mooi zijn als de sportverenigingen in Barneveld nog meer dan nu midden in de samenleving staan, met mooie initiatieven!

Succes!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld