Het verenigingsleven als voorbeeld voor de (participatie) samenleving

Veensche-Boys-b1-VVOP-a-bis

Het verenigingsleven als voorbeeld voor de (participatie) samenleving

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd en zijn veel verenigingen hun subsidie kwijt geraakt. Tegelijkertijd heeft de gemeente te maken met veranderingen, waardoor er meer van de samenleving en dus ook van verenigingen wordt verwacht.

In het verkiezingsprogramma van Pro’98 hebben verenigingen een centrale rol en dat is niet voor niets. Binnen verenigingen is het heel gebruikelijk dat van iedereen wordt gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. De infrastructuur is voor het grootste deel gebaseerd op vrijwilligers. Daarnaast zorgen betrokken sponsoren vaak voor een hechte band met het lokale bedrijfsleven en zijn zowel leden als supporters vaak erg betrokken bij hun vereniging. Een participatiesamenleving in het klein dus.

In 2012 heb ik een column geschreven over hoe verenigingen door het aantrekken van subsidies nog meer kunnen betekenen voor de samenleving. In deze column wil ik dit graag omdraaien. Hoe kan de gemeente verenigingen ondersteunen, zodat de vereniging en de samenleving hiervan profiteren?

Veensche-Boys-b1-VVOP-a-bisOm hier een slag in te kunnen slaan, zal de regie meer bij de vereniging moeten liggen. Verenigingen zijn vaak veel beter en voor veel minder geld in staat om een goede accommodatie te bouwen, dan de gemeente. Dit betekent dat de gemeente veel meer een ondersteunende rol zou moeten innemen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de nieuwe kleedkamers bij VVOP, maar ook de broodnodige nieuwbouw bij voetbalvereniging Stroe en de Barneveldse hockeyclub. Deze verenigingen hebben de regie genomen voor een toekomstbestendige accommodatie. In de aankomende raadsvergadering wordt officieel budget voor deze laatste projecten vrijgemaakt. Iets om trots op te zijn!

Het is voor verenigingen belangrijk dat de gemeente helder is over wat de verenigingen van de gemeente kunnen verwachten, ook als het gaat om toekomstige ontwikkelingen. Na de verkiezingen zal er dan ook zo snel mogelijk een actueel masterplan voor sportaccommodaties moeten worden ontwikkeld, uiteraard in overleg met de verenigingen. Alleen wanneer voor verenigingen duidelijk is wat zij van de gemeente kunnen verwachten, kan de gemeente ook wat van een vereniging vragen.

Pro’98 wil:

Schermafbeelding 2014-02-14 om 12.41.55

– Goede en veilige accomodaties voor sportverenigingen.
– Velden en kleedkamers die niet meer an de normen voldoen moeten tijdig vervangen worden.
– Samenwerking met verenigingen en goed kijken wat de vereniging zelf kan doen.
De regie voor toekomstige ontwikkelingen meer bij de verenigingen leggen.
– Het Be Active team ondersteunt en werkt samen met sportverenigingen.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld