Supermarkt Voorthuizen

Supermarkt Voorthuizen

De gemeenteraad heeft niet ingestemd met een bestemmingsplanwijziging om een supermarkt in Voorthuizen mogelijk te maken. De gemeenteraad hoort een bestemmingsplanwijziging te toetsen op ruimtelijke aspecten en bestaande regelgeving. Of het de gemeente geld oplevert of niet mag geen hoofdargument zijn. De reactie van de wethouder “een goed raadslid wist dit” impliceert dat de raad met deze beslissing de fout is ingegaan, terwijl ik van mening ben dat het college beter de hand in eigen boezem kan steken.

Natuurlijk wisten wij dat door deze beslissing er dit jaar minder opbrengsten zouden ontstaan. Dit heeft het college letterlijk in de laatste rapportage ontwikkelingsbedrijf vermeld (om de druk nog wat op te voeren).

De houdbaarheid van dit voorstel bij de Raad van State trokken wij ernstig ten twijfel. Niet alleen is een supermarkt op deze plek niet opgenomen in de structuurvisie, ook in de ruimtelijke verordening van Gelderland wordt aangegeven dat een supermarkt op deze plek niet tot de mogelijkheden behoort. Het college heeft ondanks dat wij onze bezwaren al vooraf kenbaar hadden gemaakt, geen enkele moeite gedaan om onze zorgen weg te nemen. De argumentatie ontbrak aan alle kanten. Zonde, want Pro’98 ziet wel degelijk de noodzaak van een supermarkt met voldoende parkeergelegenheid in Voorthuizen.

Frank van der Lubbe