Detailhandelsvisie Voorthuizen

Detailhandelsvisie Voorthuizen

Pro’98 heeft samen met de VVD en de SGP een amendement ingediend. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek, maar wel met een uitkomst waar wij ons alle drie in kunnen vinden. Dit was niet mogelijk geweest als we niet alle drie hetzelfde doel voor ogen hadden. Namelijk verantwoordelijkheid nemen in de vastgelopen AH discussie. Een toekomstbestendige detailhandelsvisie voor Voorthuizen, komt er volgens ons niet als je nu geen duidelijke keuzes maakt. Dat is de reden dat we de angel uit de AH discussie hebben willen trekken, door als uitgangspunt te nemen dat de huidige locatie van de AH niet geschikt is voor uitbreiding. Eigenlijk zeggen we dan weinig nieuws, want ook de rapporten die er nu al liggen komen tot deze conclusie, maar we voorkomen wel dat deze discussie opnieuw wordt gevoerd en we zo weer een jaar verder zijn.


Voor Pro’98 is het belangrijk dat er straks een visie ligt, waarin duidelijk wordt wat de Voorthuizenaren kunnen verwachten in hun dorp als het gaat om detailhandel, welke mogelijkheden de middenstanders in Voorthuizen hebben als het gaat om uitbreiding en verplaatsing en hoe we in de toekomst omgaan met leegstand, E-commerce en een verkeersluw centrum. Kortom een totaalvisie en geen Albert Heijn visie.

 

Onderdeel van de visie is de supermarktstructuur van Voorthuizen. Toen in september 2012 het bestemmingsplan Vlasbekje naar de raad kwam, misten wij hiervoor de onderbouwing. Vanuit de gemeente was geen visie ontwikkeld over waar wel en waar geen detailhandel in Voorthuizen gevestigd zou mogen worden en wij kregen geen overtuigende antwoorden van de wethouder, waar het ging om het wel of niet voldoen aan provinciaal beleid.

 

Het onderdeel “visie supermarktstructuur” zal heldere kaders moeten stellen over de locatie eisen en wensen voor een supermarkt in Voorthuizen. Uiteraard zullen hier ook de provinciale kaders in meegenomen moeten worden.

 

Om het onderdeel “visie supermarktstructuur” naar voren te halen, was voor ons niet perse noodzakelijk, maar biedt wel een aantal voordelen.
– Tijdswinst als het gaat om duidelijkheid over waar wel en geen supermarkt gebouwd mag worden.
– Sneller duidelijkheid naar ondernemers toe, bijvoorbeeld een aannemer, een ontwikkelaar maar ook ondernemers in het centrum.

afhankelijk van de uitkomst van de visie:
– wordt sneller de plaatselijke werkgelegenheid gestimuleerd en eventuele woningbouw in het lagere segment gebouwd. In deze economische slechte tijden ook niet onbelangrijk.
– Kan er in Voorthuizen eindelijk een fullservice supermarkt komen waar je fatsoenlijk je auto kwijt kunt.
 

Er is mij binnen de gemeente verzekerd dat ook juridisch via deze weg correct gehandeld wordt. Voor ons reden om met deze loskoppeling in te stemmen.

 

Ik zou het college willen oproepen voortvarend aan het werk te gaan met deze visie. Het heeft al veel te lang geduurd. Mei 2013 zou er een mooie visie voor Voorthuizen kunnen liggen! Graag een toezegging dat het college zich hiervoor gaat inzetten!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld