Motie: locatie Bibliotheek

Motie: locatie Bibliotheek

MOTIE

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2014-2017

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013

De Raad,

Constaterende

  • dat door de kanteling in de wmo van burgers verwacht wordt zorg en welzijn gezamenlijk op te pakken
  • dat er diverse maatschappelijke welzijnsorganisaties opgericht worden of zich van buitenaf in Barneveld vestigen
  • dat door de gereduceerde taken van de bibliotheek er ruimte beschikbaar komt op de bibliotheek locatie

 

Overwegende

  • dat ‘samen’ betekent dat ook de maatschappelijke welzijnsorganisaties gezamenlijk optrekken
  • dat burgers een heldere ingang en doorverwijzing moeten vinden binnen dit landschap
  • dat fysieke nabijheid van burgers en organisaties ontmoeting en samenwerking faciliteert
  • dat door de centrale ligging en de cultureel en maatschappelijke achtergrond van de bibliotheeklocatie deze zich uitstekend leent voor een dergelijke inloop- en ontmoetingsplek

Roept het college op

  • De vrijvallende ruimte in de bibliotheek in te zetten ten behoeve van maatschappelijke welzijnsorganisaties om op deze manier een wmo-plein te realiseren.
  1. en gaat over tot de orde van de dag.

Pro’98

A.H. van de Burgwal

M. Rosbergen – van MinnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld