Motie Mercuriusweg

Motie Mercuriusweg

In aansluiting op wat de heer Van den Top al naar voren heeft gebracht het volgende. Wij komen met deze motie omdat met de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van CU en Pro’98 de kous voor ons niet af is.

Die beantwoording stelde ons teleur. Het mag zo zijn dat er in formele zin niet zoveel op aan te merken was. Wat we echter vooral misten was een duidelijk blijk van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Zaken die je in kwesties als deze van de gemeente mag verwachten.

Het past de gemeente in onze ogen om actief bij te dragen aan een oplossing van het daklozenprobleem. Wat dat betreft spreekt de toelichting die we aan de motie hebben toegevoegd voor zich.

Het gaat ons er in de eerste plaats om te voorkomen dat de bewoners van het pand Mercuriusweg 35 A op straat komen te staan. Om andere woonruimte geregeld te krijgen is tijd nodig. Die tijd komt beschikbaar als de termijn tot stopzetting van de illegale bewoning van het pand wordt verlengd.

Maar het probleem reikt verder dan alleen de illegale bewoning van dit bedrijfspand. Het aantal daklozen in Barneveld groeit. Daar mogen we niet aan voorbij gaan. Daarom stellen we voor om het verlengen van de termijn ook te benutten om de aanpak van het daklozenprobleem te koppelen aan het vraagstuk van de lege kantoorpanden. Daarnaast wordt met het verlengen van de termijn ruimte geboden na te gaan hoe we mogelijke aanzuigende werking van daklozen naar Barneveld kunnen voorkomen.

Al met al voorzitter is er alle reden om in te stemmen met deze motie.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld