Handhaving en legalisering

kombord barneveld

Handhaving en legalisering

De geloofwaardigheid van de politiek is bij de burgers in Nederland achteruitgegaan. Dit heeft misschien met de tijdsgeest te maken maar zeker ook met beloften door politici gedaan die niet nagekomen worden.

Dit is ook van toepassing binnen onze gemeente. Als wij als raad iets afspreken dan verwacht de burger dat dit de regel is, die vervolgens rechtlijnig gehandhaafd wordt. Dus geen illegale huisjes, bedrijfjes of andere vergrijpen want als een persoon dit wel doet en niet hiervoor gestraft wordt, dan zullen alle buren het ook willen doen. Wijkt de gemeente van de rechte lijn af, dan is een persoon geholpen maar zijn wel alle buren boos op de gemeente en is de geloofwaardigheid weg.kombord barneveld

Handhaving is een basisprincipe in onze rechtstaat. Ook het naderhand legaliseren van niet-toegestane veranderingen zal bij vele mensen kwaad bloed zetten, want waarom hij wel en wij niet? Wat voor de wethouder maatwerk€™ heet, wordt voor anderen gesjoemel. Vooral als het legaliseren gebeurt als er jarenlang niet gehandhaafd werd, legt dit nadrukkelijk de last bij de politiek. Vandaar dat onze Rekenkamercommissie met het advies komt om helder te zijn en geen oplossingen binnenskamers te geven. Echter de Rekenkamercommissie sluit niet uit dat bepaalde onderwerpen niet in de openbaarheid behandeld worden: je mag wel afwijken maar wel met goede redenen. Maar duidelijkheid geven is het devies en afwijken van de gestelde regels moet in het openbaar in de raad met onderbouwde argumenten, zodat het ook uit te leggen is.

Iedere concessie hieraan zal de schijn van belangenverstrengeling geven. Vandaar dat Pro98 blij is met het raadsvoorstel en weinig behoefte heeft om standaard de onderhandse oplossingen door het College als noodzakelijk bestuurlijke maatwerk toe te voegen.