Columbizpark- Een nieuw plan

columbizpark

Columbizpark- Een nieuw plan

Enkel en alleen kantoren bouwen op Columbizpark was niet een, maar verschillende stappen te ver. Daarom volgde een zoektocht naar andere mogelijkheden om de gronden verkocht en bebouwd te krijgen. Dat leverde voorliggend bestemmingsplan op met een scala aan functies, of onvriendelijker geformuleerd, een ratje toe daaraan. Vooral over de haalbaarheid van verschillende leisure-achtige functies, naast die van gezondheidszorg, onderwijs en zelfs religie hebben wij onze zorg en twijfel. Maar we realiseren ons ook dat de renteteller doortikt. Daarom geven wij aan dit bestemmingsplan in zijn algemeenheid het voordeel van de twijfel.

columbizpark

In zijn algemeenheid, voorzitter, want met de combinatie hotel en congresruimte hebben we een probleem. Als je rekening houdt met de nieuwe Midden Nederland Hallen en ons Schaffelaartheater raakt de markt overvoert met ongresruimte. Wij houden wel van variatie€™, zei de wethouder in de commissie. Wij niet, voorzitter, zeker niet als dat ten koste gaat van hallen en theater. Daarom willen wij het maximum oppervlak van de congresruimte fors teruggebracht zien. Daarmee komen we deels tegemoet aan de bezwaren die door Timo Kruft Beheer B.V. in de zienswijze naar voren zijn gebracht. Samen met CDA en fractie V.d. Brink dienen wij daar een amendement voor in.

Dan de zienswijze van Schaffelaarbos BV. De redenering van het college dat de gewenste toekomstige milieusituatie van het bedrijf los staat van dit bestemmingsplan kunnen we volgen. Het laat onverlet dat een oplossing dringend gewenst is en dat beroep bij de Kroon, in ieder geval door dit bedrijf, wordt vermeden. Daarom was er de vraag of er onoverkomelijke bezwaren zijn vaststelling van bestemmingsplan voor bepaalde tijd aan te houden. Die bezwaren heeft het college met verwijzing naar verschillende financiele en maatschappelijke belangen. Het is maar net hoe zwaar je die belangen inschat, maar het advies is duidelijk: stel de besluitvorming niet uit. Wij leggen ons daar weliswaar bij neer, maar willen de druk wel op de ketel houden. Daarom is Pro’€™98 mede ondertekenaar van de motie waarin college en bedrijf worden opgeroepen met spoed in overleg te treden om tot afspraken over de vergunning te komen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld