Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley

FoodValley logo

Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley

Voorzitter, laat ik beginnen met een positief punt;

Wij mogen het College vanavond feliciteren met het behaalde resultaat uit de provincie. Regio FoodValley ontvangt de grootste bijdrage uit het Gelderlandse Gebiedsopgaven Budget; 4,2 miljoen euro. Voor Barneveld levert dat, zo lijkt het in ieder geval, bijna een miljoen euro op voor het Poultry Expertise Centre.

Dan volgen nu onze bedenkingen;

Het voorgelegde uitvoeringsprogramma kon volgens de wethouder niet aangehouden worden in afwachting van een financiële paragraaf, want besluitvorming was noodzakelijk voor onderhandelingen met de provincie, zo werd in de commissievergadering gesteld. De soep bleek echter al behoorlijk afgekoeld, lees: koud, want al in maart stuurde het regiobestuur het nu voorliggende uitvoeringsprogramma naar de provincie Gelderland. Zij ontvingen deze, opmerkelijk genoeg, inclusief financiële cijfers. Dankzij BurgerInitiatief hebben wij de financiële samenvatting van dat stuk voorafgaand aan deze vergadering ook mogen ontvangen, de pagina’s 27 & 28, mijn interesse was gewekt…

Via de website van de provincie Gelderland heb ik vervolgens het volledige uitvoeringsprogramma bekeken en geconstateerd dat de inhoud overeenkomt met het voorliggende, maar dat de eerder genoemde cijfers uit de onze zijn verwijderd en details voor ons zijn geresumeerd. Waarom werd hier niet gewoon het originele stuk met de raad gedeeld?

FoodValley logoVoorzitter, ik heb in de commissie al opgemerkt, ons stuk is geen uitvoeringsprogramma, het ontbreekt aan financiële onderbouwing en met enige flexibiliteit kan het programma, zeker na toekenning van subsidies, nog alle kanten op. Dit betreft dus een concept, of, zoals we eerdere stukken al noemende, een agenda.

Het lijkt er dan ook op dat de regio er moeite mee blijft hebben de raden serieus te nemen. Waar het bij de begroting ook al spaak liep op een gebrek aan onderbouwing, lijkt het ook dit keer alsof de raad als laatste horde moet worden gepasseerd.

Voorzitter, bespreking van dit stuk smaakt als mosterd na de maaltijd. Een stuk dat in maart 2016 naar de provincie wordt gestuurd, moet, om nog van enige relevantie te kunnen spreken, tenminste daarvoor aan de raden worden verstrekt, of tenminste in de regiocommissie worden besproken.

Met het vaststellen van het subsidiebedrag in de provincie op 28 juni 2016, vorige week dus, kan de Regio FoodValley het voorliggende uitvoeringsprogramma nu alsnog gaan voorzien van actuele cijfers. Wij zijn zeer benieuwd welke naam dat document zal gaan krijgen.

Met de toezegging van het College tijdens de commissievergadering dat we hiermee nog geen ‘€˜ja’€™ zeggen tegen concrete voorstellen inclusief financiële onderbouwing, maar ‘˜ja’€™ zeggen tegen de richting, wachten wij verdere invulling vol verwachting af. Of wij als raad vanavond voor of tegen stemmen, maakt voor de uitkomst eigenlijk niet meer uit.

Wij roepen onze vertegenwoordigers in de regiocommissie dan ook op hier een punt van aandacht van te maken. De rol die wij hebben in de regio, als raad, is budgettair en kaderstellend. De wijze waarop wij dit stuk vanavond behandelen heeft voor onze fractie geen meerwaarde, maar roept wel opnieuw frustratie op. En dat is zonde, want misschien herinnert u zich het nog, ik begon deze bijdrage met een prachtig compliment.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld