Extra veiligheidsmaatregelen Barneveld 2017

Extra veiligheidsmaatregelen Barneveld 2017

Voorzitter,

Over het voorstel kan ik kort zijn, voor ons ligt een uitstekend voorstel wat wij door meetekenen met het amendement van BI nog iets beter hebben proberen te maken.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken twee veiligheidsdillema’s te bespreken, waar wij als Pro’98 onze zorgen over hebben.

Veiligheid en privacy eBurgerparticipatie en eigenrichting.

Veiligheid en privacy:
Je zou kunnen zeggen dat er geen tegenstelling tussen die twee bestaat. Privacy is een mensenrecht en veiligheid is een basisvoorwaarde om van die privacy te kunnen genieten.

Toch kunnen deze twee nog wel eens botsen. Waar de overheid garant wil staan voor onze veiligheid, is het het recht op privacy die ons juist beschermt tegen diezelfde overheid. Pro’98 legt ieder voorstel op het gebied van veiligheid, dan ook op deze weegschaal. Nu we met meer camera’s aan de slag gaan, is het heel belangrijk om inwoners te infomeren hoe deze te installeren zonder dat  van andere bewoners de privacy  wordt geschonden.

Burgerparticipatie en eigenrichting
De afgelopen maand kwam de whatsapp groep Kootwijkerbroek uitgebreid in de media. Met helikopters, kogelvrije vesten en de term knokploeg werd nogal een heftig beeld neergezet.

Terecht nuanceerde het college dit beeld. De whatsapp-groepen zijn effectief. Het is het ultieme voorbeeld van geslaagde burgerparticipatie. Je wilt als gemeente dan ook niet burgers en hun enthousiasme in de weg zitten met regeltjes en protocollen, dat begrijp ik.  En toch……. denk ik dat het belangrijk is om als gemeente en politie hele duidelijke kaders te stellen. Als burgers voor politie gaan spelen gaat het fout. Ja, ook burgers mogen iemand op heterdaad aanhouden zoals het college in zijn reactie op de nieuwsberichten benadrukte, maar als groepen burgers zich gaan formeren en actief situaties opzoeken om tot aanhoudingen over te gaan, denk ik dat we een verkeerd spoor te pakken hebben in onze samenleving. Dat verhaal… dat er ook grenzen zijn aan het toelaatbare. Dat miste ik in de reactie van het college. Uit diezelfde whatsappgroep kwam het signaal dat de politie niet op tijd aanwezig kan zijn in het buitengebied. laten we daar als gemeente onze peilen op richten. Dus ja: We moeten burgerparticipatie stimuleren, maar ook duidelijke kaders stellen en optreden wanneer grenzen worden overschreden.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld