Afvalscheiding – op weg naar een recycle-economie

56544

Afvalscheiding – op weg naar een recycle-economie

Inmiddels zult u in uw brievenbus een brochure hebben aangetroffen over de nieuwe afvalinzamelingsprocedures. Dat was de eerste stap. Of eigenlijk liever: de tweede stap. Want met de groene containers, en iets minder lang geleden ook de plastic- en sinds kort ook de PMD-afvalzakken zijn we in de gemeente Barneveld best al wel gewend geraakt aan het gescheiden inzamelen van afval.

Zoals u weet hebben we bij Pro’98 eigenlijk een 100% recycle-economie op ons verlanglijstje staan. Maar we zijn realisten genoeg om ons te bedenken dat voor het bereiken van dat ideaal een aantal grote stappen nodig is. Over het pad erheen hebben we gesproken in de Commissie Bestuur van afgelopen week, waar een memo van het college over de stand van zaken bij het uitvoeren van de afvalstrategie op de agenda stond, en een, op onze verzoek (gesteund door de Christenunie) uitgevoerd onderzoek naar de Milieustraat Otelaar en de mogelijkheid van minimilieustraten in de kernen.

De doelstelling van de gemeente is om in 2020 75% van ons afval gescheiden te verwerken. En daar zijn we aardig naar op weg. Zo is het volume van PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankpakken) in een jaar tijd met 45% toegenomen, terwijl de totale afvalstroom heel ietsjes terugliep, ondanks een stijgende bevolking. Om het percentage verder naar boven te krijgen gaat de gemeente een aantal maatregelen doorvoeren, waaronder de introductie van de PMD-container, en een flexibeler container beleid. Kunt u toe met een kleinere restafval container, of heeft u eigenlijk een tweede GFT-container nodig? Begin volgend jaar kunt u daarvoor een keuze maken. Leest u de informatiebrochure van de gemeente maar eens goed op na. Voor het inzamelen van luierafval komen inzamelpunten bij de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Over de precieze procedure voor de inzameling van incontinentiemateriaal bestaat helaas nog niet volledige helderheid. We hebben er de wethouder nog maar eens specifiek naar gevraagd. Er komen in ieder geval extra grijze containers voor beschikbaar, maar wij vinden de ophaalfrequentie van groot belang. De wethouder heeft toegezegd daar spoedig helderheid over te geven.

Ook met deze maatregelen zullen we de 75% misschien niet halen. Daarvoor moeten we het de burger nóg gemakkelijker maken zijn afval gescheiden aan te leveren. Op ons verzoek zijn de openingstijden van de milieustraat inmiddels aangepast. We hebben ook een voorstel gedaan voor een onderzoek naar zogenaamde mini-milieustraten, ook in kleinere kernen. De wethouder stond toen niet te springen, en tijdens de commissie bleek dat ze dat nog steeds niet doet. Het onderzoek is niet van de kwaliteit die wij ervan hadden gehoopt, was methodologisch niet sterk en gaf geen antwoord op de vragen die wij samen met de Christenunie hadden gesteld, en dat hebben we de wethouder dan ook voorgelegd. Wat vooral opvalt is dat het idee van ‘mini-milieustraten’ eigenlijk wordt uitgelegd als een iets kleinere uitvoering van de Otelaar. En het bestaande milieucentrum vrijwel kopiëren wordt natuurlijk erg duur. Maar het is voor ons glashelder dat de nabijheid van inzamelpunten voor materialen die niet in de containers thuishoren gewoon beter is voor het scheiden van afval. Hoe makkelijker het is om afval te scheiden, hoe sneller we ons doel bereiken.

Wordt vervolgd!

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld