“Maak het de burger zo makkelijk mogelijk de wereld voor onze kinderen een beetje mooier te maken”

56544

“Maak het de burger zo makkelijk mogelijk de wereld voor onze kinderen een beetje mooier te maken”

Het begon allemaal met de vraag hoe we onszelf en onze medeburgers zover konden krijgen een extra stap te maken in afvalscheiding, in van afval grondstof maken, in plaats van andersom. Daar zijn een aantal methodes voor, en de wethouder heeft een aantal al in gang gezet. Wij zijn blij in de cijfers terug te zien dat we met z’n allen de goede kant uit gaan. Maar het kan altijd nog beter.

Daarom deden we destijds het voorstel de mogelijkheden van mini-milieustraten, ik zal het zweedse woord niet meer noemen. We kregen van de portefeuillehouder een onderzoek waarin eigenlijk alleen een kopie van de Otelaar werd onderzocht. Voorzitter, daar hadden we niet om gevraagd. Natuurlijk is ook ons duidelijk dat vier of vijf volledige afvalcentra als de Otelaar een zeer kostbare zaak is. Maar er zijn zeer kleinschalige alternatieven denkbaar, dichter bij de burger in de buurt, waardoor drempels tot verdere afvalscheiding worden weggenomen. Collega Spruijt en ik hebben de wethouder er tot dusverre nog niet van kunnen overtuigen. Maar voorzitter, zelfs een steen wordt warm, als je er maar lang genoeg op blijft zitten.

Een mogelijkheid doet zich mogelijk over niet al te lange tijd al aan. Met de Christenunie zijn wij van mening dat het groendepot aan de Roelenengweg daar niet op de goede plaats zit, en beter elders een plek kan vinden. En als je dan toch bezig bent kun je best eens naar meer functionaliteit kijken.

Ons credo blijft: maak het de burger zo makkelijk mogelijk de wereld voor onze kinderen een beetje mooier te maken.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld