“Rust rondom goedlopend theater”

“Rust rondom goedlopend theater”

Al in eerdere raadsbijdragen over het theater heb ik verzocht om rust op dit dossier. Als er een sector is die het van een goede sfeer en positieve beleving moet hebben dan is dat die van recreatie en cultuur. Al het politieke gedoe van de afgelopen jaren heeft het theater geen dienst bewezen. Des te knapper om te zien hoe ons theater gegroeid is tot een instituut in onze samenleving, met goede resultaten en bezoekersaantallen. Het bestuur heeft laten zien dat er wederom een sluitende begroting te maken is ondanks verdergaande bezuinigingen. Dank aan de stichting Vrienden van het Schaffelaartheater voor de sponsorinspanningen hiervoor.

Met de voorgestelde governance structuur verwachten wij dat er eindelijk politiek rust komt. De MTB gaat als buffer fungeren. Het theater gunt ons een deel van de verstrekte gemeentelijke schenking terug waarmee een financiële reserve gecreëerd kan worden. Zodat een tegenvallend jaar, zoals elk bedrijf die kent, niet gelijk tot discussie in de raad hoeft te leiden. Pro’98 heeft dan ook geen wensen of bedenkingen ten aanzien van dit voorstel. Ook begrijpen wij de overname van aandelen van de WSB.

We willen de wethouder 2 aandachtspunten meegeven.
-Ten eerste om goed te letten op toezichthoudende drukte rondom het theater en dus goed onderscheid te houden tussen de functie en verantwoordelijkheden van de stichting houdstermaatschappij (ook wel het bestuur) en de MTB op het functioneren van Schaffelaartheater BV.
-En als tweede hechten wij van Pro’98 er sterk aan dat deze constructie voor de langere termijn ondersteund wordt en zal leiden tot een goede relatie tussen alle in het plaatje staande partijen. Daar is meer voor nodig dan een structuur, dat gaat om open communicatie, onderling respect en de wil om er samen uit te komen. Die oproep doen wij aan alle betrokkenen.

Andre van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld