Onderzoek railterminal aangescherpt

Onderzoek railterminal aangescherpt

Toen de Raad in 2015 werd gevraagd akkoord te geven op de locatie Vink voor de railterminal mocht ik namens Pro’98 het woord voeren. Ik zei toen dat het voelde alsof we de kleur van het tapijt mochten uitkiezen, terwijl we nog niet hadden besloten om wel of niet een huis te kopen. Die keuze (om wel of niet een huis te kopen) hebben we als Raad vanavond nog steeds niet gemaakt. Toch vraagt het college nu om extra geld om alvast de tuin te ontwerpen en aan de uitbouw te beginnen.

Vanaf de eerste keer dat Pro’98 de railterminal op de agenda heeft gezet, waren wij er volgens mij heel helder in. Wij willen als Raad een beslissing maken waarbij de maatschappelijke belangen worden afgewogen. Wel of niet investeren in een railterminal. Die mogelijkheid is ons tot nu toe niet geboden. Wij waren november 2014 dan ook de enige partij die geen 2 ton aan een locatiestudie beschikbaar wilde stellen. Wij wilden eerst de afweging maken wat een railterminal de Barneveldse samenleving oplevert en wat die kost.

Hier leek even verandering in te komen toen wij afgelopen november ons voorstel indienden om op korte termijn de maatschappelijke consequenties voor bijvoorbeeld de regiosprinter en de toenemende verkeersbewegingen aan de raad voor te leggen. Beter laat dan nooit. Wethouder van de Hengel gaf aan:

“De Maatschappelijke Kosten en baten analyse die er ligt zullen wij op de punten die u hebt aangegeven nog uitbouwen, zodat er zorgvuldige onderzoeken en resultaten worden gepresenteerd. Hierbij wordt ook de impact op De Vaarst, Stroe, Bloemendal et cetera meegenomen.”

Onze fractie had naar aanleiding van dit antwoord echt gehoopt dat we hier nu een besluit over konden nemen. Maar dat was valse hoop. In dit raadsvoorstel wordt 150.000 euro van de 450.000 euro gevraagd voor een definitieonderzoek. Wat dat precies inhoudt, is mij lang onduidelijk gebleven (behalve dan dat het absurd veel geld kost). In het raadsvoorstel worden de maatschappelijke zorgpunten uit onze motie wel benoemd, maar in de intentieovereenkomst met Vink kwam ik ze bijvoorbeeld al niet meer tegen. Ik heb via vragen raadslid nog maar eens gecheckt welke maatschappelijke gevolgen in dit onderzoek worden meegenomen.

Het antwoord (en ik lees het toch maar even voor):
“De vervolgonderzoeken richten zich niet op maatschappelijke gevolgen in brede zin, maar op de definitie van het project. Wat is er precies nodig? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het technisch en ruimtelijk inpasbaar te maken en welke maatregelen zijn nodig voor de omgeving? Dat alles komt samen in een eindrapport met daarbij een raming van de investering waarbij een belangrijk deel wordt uitgevoerd door ProRail.”

ProRail, toch een soort van semi-overheid is dus ook een heel erg duur onderzoeksbureau, als ik het goed begrijp. Maar terug naar de valse hoop; ik krijg uit deze beantwoording niet het vertrouwen dat we na deze investering als raad een maatschappelijke afweging kunnen maken. De vraag is dus; Kunnen we na dit onderzoek zorgvuldige geformuleerde resultaten verwachten op de maatschappelijke impact zoals fijnstof, personenvervoer, geluidsoverlast en extra belasting op de weg?

Dan nog twee winstwaarschuwingen.

1. Wat gaat het de gemeente nog meer kosten?
“Helemaal niets”. Zei de wethouder in de commissie. Maar hoe zit het met kosten voor geluidsdemping, aanpassingen aan het wegennet bij extra belasting, eventuele nieuwe onderzoekskosten voor de subsidie aanvraag bij het rijk en de provincie voor de aansluiting op het hoofdnet …en wat als het rijk en de provincie willen dat de gemeente hier ook aan bijdraagt? Kortom, ‘Niets’ klinkt haast te mooi om waar te zijn. Ik hoor graag van de wethouder of dat het ook is.

2. Wat als de provincie niet meebetaalt?
Dan kunnen we eruit stappen en liggen de risico’s bij Vink, gaf de wethouder in de commissie aan. Uit de intentieovereenkomst blijkt dat niet. Er wordt alleen gesteld dat beide partijen dan de ruimte hebben om af te zien van ontwikkeling. De kosten die al gemaakt zijn door de gemeente, lijken gewoon bij de gemeente te liggen. Waarom starten we niet pas met het onderzoek na de toezegging van het college? Dat hoor ik graag van de wethouder.

Extra vreemd is het dat Vink in de Barneveldse Krant op 12 juni vorig jaar al aangaf dat het onderzoek van start is gegaan en de 450.000 euro bijeen was gebracht. Dit lijkt toch een misverstand. Zou de wethouder hierop in willen gaan.
Ik zou het college willen oproepen nog eens goed naar de intentieverklaring te kijken en dan vooral naar de risico’s. Iets met verleden behaalde resultaten en garanties voor de toekomst.

Amendement
Een aantal partijen hebben een amendement opgesteld. Dit geeft grotendeels invulling aan de motie die Pro’98 in November heeft ingediend. Deze invulling miste ik in dit Raadsvoorstel, dus eigenlijk is Pro hier wel enthousiast over.

1 kanttekening: De indieners vragen deze maatschappelijke thema’s mee te nemen. Dat is wat mij betreft meer dan een antwoord van de wethouder dat hij via via heeft gehoord dat het wel goed lijkt te komen, maar zoals de wethouder in november in zijn toezegging ook al aangaf, dit moet dan wel onderbouwd aan de Raad worden gepresenteerd.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld