#4 Martin Lentink uit Stroe

#4 Martin Lentink uit Stroe

Even voorstellen: Martin Lentink. De nummer 4 op onze kandidatenlijst. De enige verkiesbare kandidaat in Barneveld uit Stroe.

‘In Barneveld accepteren en respecteren we elkaar.’

Ik streef naar een inclusieve gemeente. Dat betekent een Barneveld dat er is voor en door alle burgers, ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of wat dan ook. Een Barneveld waarin niet de ene groep voor de andere bepaalt wat er kan en mag. Als er mensen zijn die op zondag naar de kerk willen, moet dat kunnen. Maar als er anderen zijn die een evenement willen houden, moet dat ook kunnen. Ik vind het belangrijk dat we elkaar accepteren en respecteren.
Verder wil ik graag dat we ons laten leiden door de kwaliteit, niet door de kwantiteit. Zo vind ik de kwaliteit van de samenleving belangrijker dan het aantal inwoners. De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijker dan het aantal huizen of bedrijven. En de kwaliteit van de besluitvorming is belangrijker dan het aantal genomen besluiten. Bovendien moeten die besluiten duurzaam zijn, net zoals we willen dat onze leefomgeving duurzaam is.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld