#3 Suzanne Wassink – Een Barneveld waar ik me thuis voel

#3 Suzanne Wassink – Een Barneveld waar ik me thuis voel

Op Internationale Vrouwendag is het de beurt aan de topvrouw van Pro’98: Suzanne Wassink. Stem 21 maart op een vrouw: Stem op de nummer 3 van lijst 2: Suzanne Wassink!

Cultuur
Cultuur is belangrijk voor iedereen en uit zich in verschillende vormen, beeldende kunst, toneel en muziek zijn voorbeelden die in de gemeente
Barneveld goed vertegenwoordigd zijn. Naast het feit dat het leerzaam is, je er veel plezier aan kunt beleven en het voor ontspanning zorgt,
stimuleert het de ontwikkeling van talent bij kinderen. Daarnaast vind ik het mooi om te ervaren hoe cultuur, in welke vorm dan ook, mensen
samenbrengt en bindt.

Ik vind het belangrijk dat alle instellingen actief worden ondersteund, zodat hun voortbestaan ook voor de toekomst gegarandeerd wordt.
Naast dat basisschoolkinderen in aanraking komen met muziekonderwijs, aangeboden door de muziekschool, streef ik naar een verbreding van het
culturele aanbod voor jongeren. Het moet mogelijk gemaakt worden dat scholen samen het museum Nairac bezoeken of kennismaken met bijvoorbeeld een toneelvereniging.

Ruimte om te wonen en te leven
Ik besef mij heel goed dat de ruimte waarin wij leven, ook de ruimte is waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien en leven. Daarom vind
ik het belangrijk om samen met Pro’98 te werken aan een omgeving, waarin waardevolle elementen, monumentale bomen en gebouwen,
behouden blijven, er voldoende ruimte is voor groen en waar iedereen zich thuis en welkom voelt;

Inmiddels woon ik ruim 10 jaar in Barneveld. Sindsdien hoor ik met enige regelmaat hoe jammer het is dat sommige historische panden in onze
kernen verdwenen zijn en hoe ‘gemakkelijk’ daaraan voorbij gegaan lijkt te worden. Met de nog bestaande panden moet dan ook zorgvuldig worden
omgegaan. Door duidelijk beleid te vormen, kunnen in mijn ogen verrassingen worden voorkomen. De inrichting van zogenaamde inbreidingslocaties, moet met zorg worden
opgepakt. Ik wil ervoor waken dat bebouwing altijd vóór groen gaat. Het dorpse karakter van onze kernen moet bewaakt worden, voldoende groen en de bebouwing moeten met elkaar in balans zijn.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld