“Afsplitsingen onaantrekkelijk maken”

“Afsplitsingen onaantrekkelijk maken”

Dit is een bijzonder voorstel. Een voorstel wat is ontstaan vanuit de Raad zelf. Met dit voorstel hebben we een aantal regels voor onszelf vastgesteld, met als doel: Het ontmoedigen van individuele fractieleden om zich af te scheiden van de fractie en voor eigen gewin verder te gaan, nadat ze gekozen zijn.

Dit laatste schaad namelijk het vertrouwen in de politiek, het verzwakt de positie van de Raad en bovendien is het kiezersbedrog. De kiezer kiest vaak voor een bepaalde partij met een bepaalde visie en niet enkel voor een persoon.

De fractievoorzitters in onze Raad hebben daarom het gewijzigde reglement van de Tweede Kamer als voorbeeld genomen en met dit voorstelgepoogd om, zonder dat we de in de wet opgenomen individuele rechten van een raadslid schaden, een aantal maatregelen te nemen:
Namelijk:
– Korten op financiering van de afgescheiden raadsleden
– Geen mogelijkheid om commissieleden te benoemen
– En geen deelname van Presidium, Auditcommissie, Agendacommissie, Vertrouwenscommissie en Werkgeverscommissie.
Wat wij het liefst willen voorkomen is, dat de Raad moet besluiten welk deel van de partij door mag gaan als fractie, en welk deel niet. Dit is in onze beleving in eerste instantie een interne aangelegenheid. Dit is de reden dat we samen met CU een amendement hebben ingediend. Mocht het toch intern niet opgelost kunnen worden, dan is het aan de raad om uiteindelijk een besluit nemen in alle openheid waarbij alle belangen zijn gehoord. Dat geen willekeur, maar dat is democratie.

Voorzitter, Pro’98 denkt hiermee er alles aan gedaan wat in onze mogelijkheden ligt om een afsplitsing in deze Raad zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Mijn oproep naar mijn collega raadsleden is dan ook; Probeer hier nu niet met een kaasschaaf weer zaken vanaf te halen of maatregelen af te zwakken. Laten we een duidelijk statement maken. Dit vergroot de daadkracht van en het vertrouwen in onze lokale volksvertegenwoordiging.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld