Masterplan buitensport

Masterplan buitensport

Het masterplan buitensport lag al even op de plank. Voor veel sportverengingen zijn de uitkomsten niet verassend. er wordt intensief samengewerkt met de gemeente en de verenigingen zijn dan ook betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan.

Als amateurvoetballer, kom ik met enige regelmaat in andere gemeenten terecht en het valt mij altijd op dat de sportverenigingen het hier in Barneveld goed voor elkaar hebben in vergelijking om omliggende gemeentes. Voorzitter, dat is geen reden om achterover te gaan leunen, maar wel een compliment waard aan de afdeling sport hier op het gemeentehuis.

Ik heb ook gekeken of plannen uit het verkiezingsprogramma van Pro’98 in dit masterplan terugkomen. Dat is wat kort dag, maar toch zag ik al wel wat aanknopingspunten.

Neem het onderzoek naar de haalbaarheid van een atletiekbaan wat start in 2019. Belangrijk om hier ook andere partijen bij te betrekken. Bijvoorbeeld de skeelervereniging, de ijsbaan of zoals we tijdens de commissie hoorden; de Meerwaarde.

In het plan wordt ook gesproken over nieuwe trends, ambitieuze verenigingen en hoe daar mee om te gaan. Als voorbeeld wordt Petanque gebruikt. Zij hebben behoefte aan binnenbanen. Dit plan schetst hoe de gemeente met dit soort plannen omgaat. Er moet dan een duidelijke businesscase liggen met een realistische ambitie. Sport staat niet stil.

De Flying Bikes, de atletiekvereniging een denksportcentrum, een skeelerbaan zijn hier goede voorbeelden van. Een van de uitgangspunten van dit college is dat college een actieve rol vervult 
 in het stimuleren van de samenwerking tussen verenigingen, zodat de faciliteiten voor meerdere doelen kunnen worden ingezet en het verenigingsleven bloeiend blijft. Bezettingsgraad is daarin terecht een hele belangrijke factor.

Hier staat Pro’98 volledig achter. Ook met de hiervoor genoemde initiatieven verwachten wij een actieve rol van de gemeente in het stimuleren van samenwerkingen. De wethouder noemde open verenigingen als voorbeeld voor de toekomst. Open naar elkaar en naar de samenleving.

We houden als Pro’98 ook de ontwikkelingen rondom bewegingsmaterialen in de openbare ruimte in de gaten, aangezien dit ook een wens is uit het verkiezingsprogramma van Pro’98. In het coalitieakkoord heeft deze wens al een plek gekregen, nu nog in de uitvoering. Dat wachten we af.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld