Campagne tegen alcohol in het verkeer

Campagne tegen alcohol in het verkeer

Wij danken de jongerenraad voor het initiatief dat zij genomen hebben om het probleem van alcohol in het verkeer op de kaart te zetten. In de commissie heeft de raad uitgesproken dat in deze campagne ook aandacht moet worden gegeven aan drugsgebruik het verkeer. Juist deze verdovende middelen hebben nog weinig aandacht als het gaat om bewustwordingscampagnes. Wat Pro’98 betreft zijn dit geen op zichzelf staande problemen, maar kunnen deze prima in samenhang worden benieuwd in een campagne. Zeker als deze campagne vier jaar zal gaan duren! Daarom vraagt het amendement dat door CU is ingediend en door o.a. door Pro’98 en LB gesteund, ook om een jaarlijkse evaluatie. Er is daardoor ook ruimte om te kijken naar eventuele budgettaire consequenties door deze toevoeging.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld