“Wij reiken Scherpenzeel de hand”

“Wij reiken Scherpenzeel de hand”

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de Gemeente Barneveld op 4 juni meegedeeld dat zij voornemens is om de Gemeente Barneveld en de Gemeente Scherpenzeel een ‘open overleg’ te laten starten om tot een herindeling van beide gemeenten te komen. Tot dat moment kwam het nieuws vooral van de andere kant van de Nattegatsloot, vanuit het Scherpenzeelse. Het College viel daar op de vraag over zelfstandigheid. Het daaropvolgende college van Scherpenzeel ging vervolgens pal voor zelfstandigheid staan en vergat het scenario fusie met Barneveld überhaupt te onderzoeken. Maar met deze mededeling vanuit de provincie is onze gemeente nu ook aan zet.

Mocht de provincie haar plannen doorzetten, dan reiken wij Scherpenzeel de hand, om zo op een zorgvuldige wijze de belangen van onze inwoners te kunnen dienen. Maar voorzitter, dan moet Scherpenzeel wel stappen gaan zetten. Want terwijl Barneveld op haar handen zat, is er veel gezegd in Scherpenzeel. Een actieve en constructieve deelname aan deze procedure, lijkt ons in het belang van alle inwoners, daarmee heb je als gemeenten immers de meeste invloed op het eventuele herindelingsontwerp. Maar voorzitter, om een gesprek te voeren zijn er twee partijen nodig.

Wat Pro’98 betreft gaan wij als gemeente Barneveld open en constructief het overleg in. Deze positie heeft het College van Barneveld vanaf het begin overigens ook ingenomen. Het is een signaal dat wij aan de Commissaris van de Koning hebben overgebracht. Tot op heden is er vanuit het bestuur van Scherpenzeel echter weinig animo getoond. En laten we het maar zeggen zoals het is, wij worden als Gemeente Barneveld in staat geacht door de provincie om in dit ‘gesprek’ een geschikte fusiepartner te zijn voor Scherpenzeel. Dit zou de problemen kunnen oplossen waarmee Scherpenzeel volgens de provincie kampt, financiën en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Of wij in gezamenlijkheid een sterkere gemeente zouden kunnen vormen? Dat gesprek kan plaatsvinden als blijkt dat het draagvlak daarvoor in Scherpenzeel en Barneveld gevonden wordt. Wat Pro’98 betreft, heeft een lichte herindeling de voorkeur. Bij het verschil omvang van beide gemeenten vinden wij dat het meest passend. Op deze manier gooien we de gemeente Barneveld niet op slot en kunnen wij blijven werken aan onze ambities en door werken aan de ontwikkelingen die op de rol staan.

Vragen aan het college:

Mocht de provincie het plan doorzetten in een reguliere variant, komt Barneveld dan onder financieel toezicht te staan van de provincie?

En heeft dit in de praktijk zwaarwegende consequenties voor de plannen die wij in ontwikkeling hebben, of betekent dit dat er slechts om goedkeuring gevraagd moet worden in Arnhem zolang het proces van herindeling duurt?

Bestaat er nog steeds de mogelijkheid om de regie op het proces bij de beide gemeenten onder te brengen, of ligt het initiatief nu sowieso al bij de provincie?

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld