Cultuur verbindt en cultuur is van ons allemaal

Cultuur verbindt en cultuur is van ons allemaal

Gisteren waren de landelijke verkiezingen. Ik deed gisterochtend een oproep op social media om te stemmen voor positiviteit. Te kiezen voor een partij de verbindt en zoekt naar oplossingen in plaats van een partij die alleen maar problemen benoemt en uitvergroot. De verkiezingsuitslag is inmiddels binnen en ik constateer dat verreweg de meeste kiezers in Barneveld diezelfde afweging hebben gemaakt. Toch zijn er ook een flink aantal stemmen naar partijen gegaan die hun programma hebben gebaseerd op angst en wantrouwen. Dat raakt me, daar maak ik me zorgen over en daar is werk aan de winkel.

Deze partijen die kiezen voor een negatief geluid, zijn ook de partijen die doorgaans niet zo veel hebben met cultuur. Tenzij er iets wijzigt in onze cultuur of tradities, omdat mensen zich gekwetst of buitengesloten voelen, dan lijkt cultuur opeens wel belangrijk voor deze partijen. Maar cultuur zou moeten verbinden en cultuur is van ons allemaal.

Dit college heeft ambities als het gaat om cultuur. Corona gooit wat dat betreft roet in het eten. Maar gelukkig heeft de gemeente de middelen ontvangen, om onze culturele instellingen zo goed en kwaad als het kan door deze tijd heen te loodsen. Maar dan moeten we deze middelen wel nu inzetten, voordat het te laat is. Dat is de reden dat Pro een initiatiefvoorstel heeft ingediend om als Raad het geld vandaag beschikbaar te stelen aan de culturele sector.

Wij zijn blij met de positieve reactie van het college op ons voorstel. Wij begrijpen die ook. Het college kan met dit voorstel snel doorpakken. Zij hebben namelijk een goede regeling op de plank liggen, die slechts een kleine update nodig heeft. Berenschot en VNG hebben de regeling niet voor niets als voorbeeld genomen.

Daarbij wordt de culturele instellingen gevraagd na te denken over hun toekomst. Hoe ziet de herstelagenda eruit? Wat is daarvoor nodig? Niet voor niets wordt ook innovatie meegenomen in deze subsidieregeling. Des te eerder het geld kan worden ingezet, hoe beter de sector kan herstellen als straks de corona-maatregelen afnemen en de bezoekers weer binnen druppelen. Daarmee blijft kunst en cultuur laagdrempelig en toegankelijk voor al onze inwoners. Wij hopen, samen met de musea en culturele instellingen dat we hen op korte termijn weer kunnen bezoeken.

Frank van der Lubbe