Of het nou binnen of buiten de coalitie is, nieuwe Pro’98-fractie gaat er vol tegenaan!

Of het nou binnen of buiten de coalitie is, nieuwe Pro’98-fractie gaat er vol tegenaan!

Pro’98 heeft de komende jaren vier zetels in de raad, woensdagavond zijn de bijbehorende raadsleden officieel geïnstalleerd. De zetels worden gevuld door Arjen Korevaar en Frank van der Lubbe die samen met nieuwkomers Eva de Man en Elvia van den Berg Pro’98 zullen vertegenwoordigen in de Barneveldse gemeenteraad. De Man is de vrouw met de meeste voorkeurstemmen op Mijntje Pluimers, lijsttrekker van Lokaal Belang, na. Ook van den Berg heeft veel stemmen binnengehaald, genoeg om met voorkeursstemmen een zetel te verkrijgen. De fractie zal ondersteund worden door Henri Mulder, die als raadscommissielid aan de slag gaat.

Tijdens de vergadering legden alle raadsleden een verklaring en belofte (of eed) af. Nadat alle leden van de raad dit gedaan hadden, kregen de lijstrekkers, die ondertussen fractievoorzitters geworden zijn, de kans om een zegje te doen over de voortgang van de lokale formatie. Momenteel ligt de bal bij de twee grootste partijen, de Staatkundig Gereformeerde Partij en Lokaal Belang. Alle zeven fractievoorzitters maakten gebruik van de spreektijd.

Elvia van den Berg doet haar belofte.

Arjen Korevaar, fractievoorzitter van Pro’98 maakte duidelijk dat het nu inderdaad aan die twee partijen was, een mening die door de andere fractievoorzitters gedeeld werd. “De kiezers mogen ook verwachten dat deze twee partijen elkaar diep in de ogen zullen kijken om te zien hoe zij invulling kunnen geven aan de grote verantwoordelijkheid die samengaat met deze zetelwinst.” Daar voegde hij dat Pro’98 zich momenteel dus niet actief gaat mengen in de coalitievorming. Wanneer de SGP en LB een helder fundament hebben weten te leggen en Pro’98 kan meedenken staat hij daarvoor open, mits dat op een waardevolle manier kan.

Wel geeft hij aan waar een coalitieakkoord volgens hem uit zou moeten bestaan, los van deelname van Pro’98. “Met een akkoord bestaand uit enkel harde ambities bouw je mooie dorpshuizen, maar geef je geen invulling aan het functioneren daarvan. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat een coalitieakkoord uit veel mooie woorden kan bestaan, maar verrassingen, zoals een zandkwestie, of een coronacrisis vooral vragen om een groot onderling vertrouwen.”

Korevaar blikt ook nog even terug op de campagne en de daar aan voorafgaande jaren in de coalitie. “Vaak stonden wij fier, maar eenzaam, opgesteld als er werd gesproken over diversiteit, inclusiviteit en de invulling van de zondag.” Hij noemt ook dingen als verduurzaming, waar komende periode echt concrete stappen gezet moeten worden. Deze standpunten zijn, helaas, nog steeds opvallend in onze gemeente. “Dit typische Pro-geluid heeft in deze raad met zeven politieke partijen absoluut bestaansrecht. Met dank aan de kiezer die ons deze boodschap nadrukkelijk wil laten vertegenwoordigen in deze gemeente.”

 

Dinsdagavond is er afscheid genomen van vertrekkende raadsleden. Daarover gaat dit bericht.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld