Tolnegenweg in Stroe

Tolnegenweg in Stroe

Er ligt een veldje naast je huis, waar met een beetje moeite nog net een woninkje past. De bestemming van het terrein laat het niet toe, dus vraag je bij de gemeente een bestemmingsplanwijziging aan.

Tot zover nog weinig vreemds, alleen kunnen wij ons als raad natuurlijk wel afvragen hoe ver we gaan met inbreidingen op locaties waar nu nog geen woningen staan. Noem het een ‘typische inbreiding’, zo’n huis waarvan jaren later nog steeds ziet dat het er tussen is gepropt. En waar de kavel nu nog groen is, zal verharding straks de boventoon voeren. Terwijl wij toch juist minder versteende tuinen wilden? Ambities, maar zonder beleidsmatige consequenties leveren hier echter geen beperking op.

Maar, dat gaat dan over de inpassing van dit plan. Waar het probleem bij dit plan in de commissie echter lag, was het gegeven dat in het voorstel was opgeschreven dat de buren zouden zijn geïnformeerd. Een inspreker tijdens de commissie, de buurman aan de andere kant van het betreffende stuk grond, wist echter te melden nog helemaal van niets te weten.

Het pijnpunt bij dit onderwerp zit ‘m dan ook in het participatiebeleid. In het gemeentehuis is men alvast gaan oefenen met bredere participatie. Initiatiefnemers worden gevraagd buren te informeren, maar als zij zeggen dit te hebben gedaan, maar in de praktijk misschien nalaten, dan kunnen wij hier als raad op dit moment niets mee. Alleen de buurman had in de procedure deze mogelijke onjuistheid tijdens de ter inzage legging kunnen benoemen. 

De inspreker heeft uiteindelijk zijn woord kunnen doen in de commissie en die staat haaks op dat wat de indiener beweert. Dit geeft mij als raadslid een onplezierig gevoel. Wat echter overeind blijft staan, is dat de inspreker de mogelijkheid behoudt, om evt. in beroep te gaan tegen dit plan.

Het plan zelf past binnen de kaders die binnen de gemeente Barneveld gelden en daar kunnen wij mee instemmen.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld