Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen

Sinds 1 januari 2007 is (een deel van) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. PRO’98 vindt het een goede zaak dat iedereen in de maatschappij mee kan doen, of je nu jong bent of oud, gezond of ziek, of je nu wél een beperking hebt of niet. Als je niet goed “mee kunt doen” is het goed dat je geholpen wordt door de gemeente, de vrijwilligerscentrale, door mantelzorgers, door tijdelijke ondersteuning, van wie dan ook.

PRO’98 vindt dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de gemeente ruimhartig moet zijn bij de toewijzing van hulpmiddelen.

De WMO-raad heeft een belangrijke taak als adviesorgaan en klankbord van de gemeente. Het is van belang dat leden van deze raad een goede ondersteuning krijgen, expertise hebben of krijgen. Daarin kan de gemeente een stimulerende rol spelen.

PRO’98 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat alle inwoners van onze gemeente er op kunnen rekenen dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De financiële aansluiting tussen WMO en AWBZ laat te wensen over. Het moet voor mensen (de klanten) eenvoudig zijn om hun in het kader van de WMO verstrekte rolstoel mee te nemen als zij onder het regime van de AWBZ terecht komen. Het is bevreemdend dat 2 x een zelfde nieuwe rolstoel wordt aangeschaft omdat instanties er in de financiële afhandeling niet uit kunnen komen.