Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

PRO’98 wil

  • de verblijfsrecreatie voor de toekomst behouden
  • meer recreatiemogelijkheden in de Vallei
  • de transferia gebruiken als startpunt voor recreatieve routes
  • toeristische activiteiten en evenementen positief benaderen

De gemeente Barneveld ontvangt direct en indirect een belangrijke economische impuls vanuit de recreatie. Het is van belang dat er een gevarieerd aanbod van recreatieve voorzieningen in de gemeente is. De natuurwaarde van Vallei en Veluwe kunnen daar bij als uithangbord dienen. Uitbreiding van campings is mogelijk als deze ecologisch inpasbaar is.

Het gebied rond Zeumeren biedt veel recreatieve mogelijkheden. Het is belangrijk om een visie te ontwikkelen voor dit gebied.

Zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen willen wij een uitgebreider stelsel van fiets- en wandelpaden ontwikkelen, waarbij in de ontwikkeling vooral de samenhang van paden in de Vallei ontbreekt. Het beekwandelpad bij Voorthuizen is een goed voorbeeld hoe met weinig kosten een fraaie route ontwikkeld kan worden. Het restaureren van oude kerkpaden zou hierbij betrokken kunnen worden.

De ontwikkeling van het natuurtransferium Stroe biedt tevens goede mogelijkheden voor het starten van verschillende padenstelsels. De vele initiatieven om allerlei zomeractiviteiten (markten etc.) en andere evenementen te organiseren verdienen de volledige medewerking van de gemeente.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld